Hội chợ tôn vinh hàng Việt năm 2013
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, quận 11, Tp....
Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Kinh Bắc
- 2002. Thành lập cơ sỏ sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Kinh Bắc với 40 công nhân- 2003. Chuyển đổi thành công ty TNHH may Kinh...