Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Kinh Bắc

Cập nhật : 28/07/2013
Lượt xem: 4655
- 2002. Thành lập cơ sỏ sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Kinh Bắc với 40 công nhân
- 2003. Chuyển đổi thành công ty TNHH may Kinh Bắc với số lượng 100 công nhân
- 2005. Công ty đầu tư xây dựng mới nhà xưởng sản xuất tại Cụm CN Cầu Giát, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
  tăng năng lực sản xuất lên 400 công nhân
- 2010. Chuyển đổi thành công ty CP may Kinh Bắc
- 2011. Xây dựng mở rộng Xí nghiệp may 2 (Việt Hồng) tăng năng lực sản xuất thêm 400 công nhân

     
Xí nghiệp may 1 (cụm CN Cầu Giát) Xí nghiệp may 2 (Việt Hồng)

     
Khu văn phòng Khu vực may