Sản phẩm chính : Quần khaki, quần thể thao và áo Jacket các loại

Cập nhật : 27/08/2013
Lượt xem: 5455
Thị trường chính : Nhật Bản 50%, Hàn Quốc 40% và Châu Âu 10%.
Tổng số lao động : 700 người
Tổng số xí nghiệp : 02 xí nghiệp
Tổng số máy móc : 800
Hệ thống giác mẫu : Lectra system Opitex system
Tổng số chuyền may  : 14 Chuyền
Số lượng sản phẩm sản xuất hàng tháng  : 70,000 sản phẩm quần & 30,000 sản phẩm áo Jacket